Voor organisaties

Wat is een MDT-locatie?
Een MDT-locatie is een locatie in Nederland waar jongeren zich tijdens maatschappelijke diensttijd (MDT) inzetten voor een project. Het MDT-project Next Generation Lifeguards van de Nationale Raad Zwemveiligheid en Reddingsbrigade Nederland streeft naar MDT-locaties in alle provincies, onderverdeeld naar de regio’s West, Oost, Zuid en Midden.

Met welke organisaties werken wij samen?
Voor Next Generation Lifeguards werken wij samen met organisaties die jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 30 jaar willen interesseren om zich aan te melden voor ons MDT-project. Sportieve jongeren met belangstelling voor de zwembranche, die hun talenten willen ontdekken. Ook werken wij samen met organisaties die deze jongeren in staat stellen om via een gratis MDT-traject:

 • een EHBO-diploma te behalen
 • een kort opleidingstraject te volgen
 • een leuke MDT-omgeving in de zwembranche te ontdekken

Bij deze samenwerking kunnen bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, sportbedrijven, buurtsportcoaches, zwembaden, zwemscholen, zwemverenigingen en reddingsbrigades betrokken zijn. De MDT-locatie kan een groeimodel omarmen, waarbij na verloop van tijd meer organisaties zich aansluiten. Welke, dat is afhankelijk van de lokale situatie en mogelijkheden.

Wat houdt een MDT-traject in?
Jongeren verbinden zich bij Next Generation Lifeguards voor 80 uur aan het MDT-traject van hun keuze. Het gaat om 40 uur gratis opleiding en 40 uur onbetaalde praktijkervaring. Een programma kan bestaan uit een van de volgende opleidingen of een combinatie daarvan:

 • cursus EHBO
 • Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRZ)
 • Lifeguard Beach
 • Lifeguard Open Water
 • Lifesaver

Daarnaast zijn op sommige van onze MDT-locaties workshops te volgen:

 • Levensreddend handelen
 • Auto te water
 • Reddingsmiddelen 
 • Rescue board
 • Beveiliging

Wat wordt van organisaties verwacht?
Organisaties die zich aansluiten bij het project Next Generation Lifeguards werven actief jongeren en koppelen ze aan de door hen gekozen MDT-locatie. Organisaties hebben daarna een kartrekkersrol in de begeleiding en/of opleiding van ‘hun’ MDT-jongeren en zijn bereid tot lokale samenwerking.

Wat mogen organisaties van ons verwachten?
Het projectteam van Next Generation Lifeguards geeft alle benodigde informatie voor een passend MDT-programma en treedt daarbij adviserend op. Ook wij werven actief jongeren voor de MDT-locatie waaraan een organisatie is verbonden en helpen een lokaal netwerk samen te stellen. Na een kort opleidingstraject doen de MDT-jongeren praktijkervaring op in een zwembad, bij een zwemvereniging of bij een reddingsbrigade. Bijvoorbeeld als:

 • lifeguard
 • assistent-toezichthouder
 • assistent-zwemlesgever
 • assistent-activiteitenbegeleider

Hoe sluiten organisaties zich aan?
Help als organisatie mee om jongeren naar de zwembranche te trekken en tijdens MDT hun talenten te laten ontdekken. Sluit aan bij Next Generation Lifeguards! Neem contact op met een van onze projectleiders. Samen zetten we een mooi programma neer!