Impressie van de reanimatiecursus

Vanuit het project ‘Veilig in zee met MDT’ worden cursussen ‘Acuut levensreddend handelen’ aangeboden. Bekijk een korte impressie van de cursus gemaakt door Vincent Krieger.

De eerste 6 minuten bij een hartstilstand zijn van levensbelang. Hoe sneller er wordt gestart met reanimeren en een AED wordt aangesloten hoe groter de kans op overleven. Daarom is het van groot belang om een hartstilstand te kunnen herkennen en te leren reanimeren. Vanuit het project ‘Veilig in zee met MDT’ worden cursussen ‘Acuut levensreddend handelen’ aangeboden. Deze worden gegeven door coassistenten van de studie Sociale Geneeskunde van het Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam). ‘Veilig in zee met MDT’ is een project dat wordt uitgevoerd onder aanvoering van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) in samenwerking met Reddingsbrigade Nederland.

Recente berichten

Meer Nieuws